? ?òo???£???o???£??íμ?3±?Y??o?í?£? ? éè?aê×ò3 | ê?2?o???í? ?
?
[ 3±?Y?á×eo???í? ] OTOTalk?ì??
[?D??3?êD]
é?o£?? ±±???? 亚博亚博88下载是正规的吗「登录平台」 ×?ò? 3é???? é??ú??
?ê×ò3 ò??ˉ??o? áaí¨??o? ?μ?D???o? ê??úéì3? ?tê?o?????ò× ?ó??éì?§
?£oy???÷£o
è?òa????
?2êy°üo?
? μ??? | ×¢2á
?à???μ?o?
3±?Yò??ˉ
ò??ˉ??o? ì???o???
ò??ˉ×ê·? ò??ˉí?é?óaòμìü
3±?Yáaí¨
áaí¨??o? ì???o???
áaí¨×ê·? áaí¨í?é?óaòμìü
3±?Yμ?D?
μ?D???o? ì???o???
μ?D?×ê·? μ?D?í?é?óaòμìü
400μ??°
400o?????o? 400×ê·?
ì?é?·t??
o????aD× ?tê?o?????ò×
??2ê?ìD? ?é??o????¥??

????·?àà
0-200 200-300 300-400
400-500 500-600 600-800
800-1000 1000-3000 3000ò?é?
éúè?o???
1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??
7?? 8?? 9?? 10?? 11?? 12??
?2êyá?o?
000 111 222 333 444
555 666 777 888 999

?

°′?????÷£o
o??? è?2? 130?| 131?|? 132?|? 155 | ? 156?|? 186
???? è?2? 0-200 | 200-300 | 300-400?| 400-500 |? 500-600 | 600-800?| 800-1000 |? 1000-3000 |? ò?é?
?|o?1??é è?2? AAAAA?| AAAA?| AAA?| AABBB?| AA?| AABBCC?| AABB?| ABABAB | ABAB?|?ABCDABCD
ABCABC?|? AABBCC*?| ABC*ABC*?| *ABC*ABC |? AB**AB** |? **AB**AB?| AABCC
ABCAB
?| AAAB?| ABBA?| ′?4 |? 2?′?4
èèμ?o??? è?2? 999?| 888?| 777?| 666 |? 555 |? 444?| 333?| 222 | 111?| 000
°üo?êy?? è?2? 9???à | 8???à | 7???à?| 6???à?| 5???à | 4???à |? 3???à | ? 2???à?| 1???à |? 0???à
éúè?o??? è?2? ò??? |? ?t???| èy???| ?????| ?????| áù?? | ???? | °??? | ?????| ê????| ê?ò????| ê??t??
???Dò·?ê?

??è?o?????£?

? o?×÷??°é:
ò???ò?ía?ìó¢ó? > ?¨o?éì3? > 1ó?Yê??ú?|o?í?
1?óúo???í? ?? éì?·???í ?? 3£???êìa ?? ??1o·?ê??? ??ò×ì????? ê?oó·t?? ?? ????·?ê? ? 1o?¨á÷3ì ?? áa?μ?ò??

é?o£ê??ú±¨??-é?o£??o?í?ê??úéì3?-é?o£????ê??ú±¨?? Copyright ?2004-2018

é?o£???¨o?í? °?è¨?ùóD ICP±?°??¤êéo?: