?òo???£???o???£??íμ?é?o£??o?í?£? ? éè?aê×ò3 | ê?2?o???í?
è?òa???? ?2êy°üo???o?APP????


é¨ò?é¨?¢D?á?
[é?o£???¨o?í?]?OTOTalk?ì??
[?D??3?êD]
é?o£?? ±±???? 亚博亚博88下载是正规的吗「登录平台」 ×?ò? 3é???? é??ú?? 13761666641???μ??÷?aà????ò·¢???¢
? ê×ò3 ò??ˉ??o? áaí¨??o? ?μ?D???o? ê??úì??? ?tê?o?????ò× ?ó??éì?§ ?
éì?§μ???| ×¢2á
?à???μ?o?
é?o£ò??ˉ
ò??ˉ??o? ì???o???
ò??ˉ×ê·? ò??ˉí?é?óaòμìü
é?o£áaí¨
áaí¨??o? ì???o???
áaí¨×ê·? áaí¨í?é?óaòμìü
é?o£μ?D?
μ?D???o? ì???o???
μ?D?×ê·? μ?D?í?é?óaòμìü
400μ??°
400o?????o? 400×ê·?
ì?é?·t??
o????aD× ?tê?o?????ò×
??2ê?ìD? ?é??o????¥??

????·?àà
0-200 200-300 300-400
400-500 500-600 600-800
800-1000 1000-3000 3000ò?é?
éúè?o???
1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6??
7?? 8?? 9?? 10?? 11?? 12??
?2êyá?o?
000 111 222 333 444
555 666 777 888 999

?

°′?????÷£o
o??? è?2? 139 |?138 |?137?|?136?|?135?|?134?|?159?|?158?|?152?|?151?|?150?|?147?|?182?|?183 |?187?|?188?
|?1390?| 1380?|?1370?|?1360
???? è?2? 0-200?|?200-300?|?300-400?|?400-500?|?500-600?| 600-800?|?800-1000?|?1000-3000 |??ò?é?
?|o?1??é è?2? AAAAA?| AAAA?| AAA?| AABBB?| AA?| AABBCC?| AABB?| ABABAB | ?ABAB?|??ABCDABCD?
ABCABC?
|?AABBCC*?|? ABC*ABC*?| *ABC*ABC |??AB**AB** | ?**AB**AB?| AABCC?
ABCAB
| AAAB?| ABBA??| ′?4 |??2?′?4
èèμ?o??? è?2? 999?|?888?|?777?|?666?|?555?|?444?|?333?|?222?|?111?|?000
°üo?êy?? è?2? 9???à?|?8???à?|?7???à?|?6???à?|?5???à?|?4???à?|?3???à?|?2???à?|?1???à?|?0???à
éúè?o??? è?2? ò????| ?t???|?èy???|??????|??????|?áù???|??????|?°????|??????|?ê????|?ê?ò????|?ê??t??
???Dò·?ê?

??è?o?????£?

? o?×÷??°é:
ò???ò?ía?ìó¢ó? > ?¨o?éì3? > 1ó?Yê??ú?|o?í?
1?óúo???í? ?? éì?·???í ?? 3£???êìa ?? ??1o·?ê??? ??ò×ì????? ê?oó·t?? ?? ????·?ê? ? 1o?¨á÷3ì ?? áa?μ?ò??

é?o£ê??ú±¨??-é?o£??o?í?ê??úéì3?-é?o£????ê??ú±¨?? Copyright ?2004-2018

é?o£???¨o?í? °?è¨?ùóD ICP±?°??¤êéo?: